Showing 1–36 of 123 results

Show sidebar

Swarovski 1122 – Rivoli Chaton, 12 mm – Crystal Azure Blue

1.23

Swarovski 1122 – Rivoli Chaton, 12 mm – Crystal Dark Grey

1.23

Swarovski 1122 – Rivoli Chaton, 12 mm – Crystal Dark Red

1.23

Swarovski 1122 – Rivoli Chaton, 12 mm – Crystal Light Coral

1.23

Swarovski 1122 – Rivoli Chaton, 12 mm – Crystal Royal Blue

1.23

Swarovski 1122 – Rivoli Chaton, 12 mm – Crystal Royal Green

1.23

Swarovski 1122 – Rivoli Chaton, 12 mm – Crystal Summer Blue

1.23

Swarovski 1122 – Rivoli Chaton, 12 mm – Cystal Royal Red

1.23

Swarovski 1122 – Rivoli Chaton, SS39 – Blush Rose

0.47

Swarovski 1122 – Rivoli Chaton, SS39 – Crystal Rose Patina

0.55

Swarovski 1122 – Rivoli Chaton, SS39 – Denim Blue

0.47

Swarovski 1122 – Rivoli Chaton, SS47 – Blush Rose

0.84

Swarovski 1122 – Rivoli Chaton, SS47 – Crystal Rose Patina

0.99

Swarovski 1122 – Rivoli Chaton, SS47 – Denim Blue

0.84

Swarovski 1122 – Rivoli Chaton, 12 mm – Crystal

0.87

Swarovski 1122 – Rivoli Chaton, 14 mm – Crystal

1.15

Swarovski 1122 – Rivoli Chaton, 18 mm – Crystal

2.06

Swarovski 1122 – Rivoli Chaton, SS29 – Crystal

0.18

Swarovski 1122 – Rivoli Chaton, SS39 – Crystal

0.39

Swarovski 1122 – Rivoli Chaton, SS47 – Crystal

0.70

Swarovski 1122 – Rivoli Chaton, 12 mm – Crystal AB

1.23

Swarovski 1122 – Rivoli Chaton, 14 mm – Crystal Antique Pink

1.64

Swarovski 1122 – Rivoli Chaton, 18 mm – Crystal AB

2.93

Swarovski 1122 – Rivoli Chaton, SS29 – Crystal AB

0.27

Swarovski 1122 – Rivoli Chaton, SS39 – Crystal AB

0.55

Swarovski 1122 – Rivoli Chaton, SS39 – Crystal Antique Pink

0.55

Swarovski 1122 – Rivoli Chaton, SS47 – Crystal AB

0.99

Swarovski 1122 – Rivoli Chaton, SS47 – Crystal Antique Pink

0.99

Swarovski 1122 – Rivoli Chaton, 12 mm – Crystal Bermuda Blue

1.23

Swarovski 1122 – Rivoli Chaton, 12 mm – Crystal Golden Shadow

1.23

Swarovski 1122 – Rivoli Chaton, 14 mm – Crystal Bermuda Blue

1.64

Swarovski 1122 – Rivoli Chaton, 14 mm – Crystal Blue Shade

1.64

Swarovski 1122 – Rivoli Chaton, 14 mm – Crystal Golden Shadow

1.64

Swarovski 1122 – Rivoli Chaton, SS29 – Crystal Golden Shadow

0.27

Swarovski 1122 – Rivoli Chaton, SS39 – Crystal Bermuda Blue

0.55

Swarovski 1122 – Rivoli Chaton, SS39 – Crystal Golden Shadow

0.55